Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohle­du se jeví jarní vzpo­mí­ná­ní u ohně […]

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohle­du se jeví jarní vzpo­mí­ná­ní u ohně a láhve dob­ré­ho pití doce­la prorocké.

Potom co jsem tehdy druhý den doma našel v tele­fo­nu video s téměř dese­ti­mi­nu­to­vým mono­lo­gem na téma jak Máňa k tele­mar­ku při­šel, chtěl jsem Ondru nej­pr­ve zabít. Po čase mi to neda­lo a mono­log jsem opat­řil pohyb­li­vý­mi obráz­ky. Vzni­kl tak krát­ký a rázo­vi­tý doku­ment o nedáv­né his­to­rii Vele­šín­ské­ho druž­stva louč­ka­řů Telezjetele.

Omlou­vá­me se za místy expli­cit­ní obsah, ale po něko­li­ka pivech a stej­ném množ­ství kořa­lek má člo­věk ten­den­ci k jadr­něj­ší­mu vyja­d­řo­vá­ní. Rov­něž pro­sím omluv­te kva­li­tu zvuku, ale víc už nešlo ze zázna­mu poří­ze­né­ho tele­fo­nem vyždímat.

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Mezi Smrčinou a Hraničníkem

Když jsem 19. února při výletě na Plechý z lyžařského střediska Hochficht věštil, že bych to viděl na túru mezi...

Velikonoce na Šumavě

Díky bohaté sněhové nadílce v závěru letošní zimy, bylo mi potěšením strávit Velký pátek i Boží hod velikonoční na...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidina příchodu tlakové výše, růst teploty ve všech výškách a s tím spojená devastace sněhové pokrývky vyléčila naši lenost a museli jsme vyrazit za...

Články z okolí

  1. Louč­ka­ři moooc pove­de­né video, které nás nepo­lí­be­né bude urči­tě inspi­ro­vat. Roma­ne ty to tam pros­tě máš ;-)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno