Neděle, 26. března 2023
6.6 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohle­du se jeví jarní vzpo­mí­ná­ní u ohně […]

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohle­du se jeví jarní vzpo­mí­ná­ní u ohně a láhve dob­ré­ho pití doce­la prorocké.

Potom co jsem tehdy druhý den doma našel v tele­fo­nu video s téměř dese­ti­mi­nu­to­vým mono­lo­gem na téma jak Máňa k tele­mar­ku při­šel, chtěl jsem Ondru nej­pr­ve zabít. Po čase mi to neda­lo a mono­log jsem opat­řil pohyb­li­vý­mi obráz­ky. Vzni­kl tak krát­ký a rázo­vi­tý doku­ment o nedáv­né his­to­rii Vele­šín­ské­ho druž­stva louč­ka­řů Telezjetele.

Omlou­vá­me se za místy expli­cit­ní obsah, ale po něko­li­ka pivech a stej­ném množ­ství kořa­lek má člo­věk ten­den­ci k jadr­něj­ší­mu vyja­d­řo­vá­ní. Rov­něž pro­sím omluv­te kva­li­tu zvuku, ale víc už nešlo ze zázna­mu poří­ze­né­ho tele­fo­nem vyždímat.

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Drei Hügel Runde

Myslím, že uzrál čas na report obsahem poněkud odlišný od myšlenkového mejnstrímu našeho webu. Pokusím se dnes vybočit ze břehů obvyklého "přijeli jsme,...

Na Vysoké holi

Bylo načase zavítat do hor. Opakované nadílky nového sněhu a následné zvýšení teploty vzduchu nejsou letošní zimu ničím neobvyklým....

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidina příchodu tlakové výše, růst teploty ve všech výškách a s tím spojená devastace sněhové pokrývky vyléčila naši lenost a museli jsme vyrazit za...

Články z okolí

  1. Louč­ka­ři moooc pove­de­né video, které nás nepo­lí­be­né bude urči­tě inspi­ro­vat. Roma­ne ty to tam pros­tě máš ;-)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno