Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Máme rádi lyžování

Po dlou­hé době vzá­jem­né­ho míje­ní jsme si koneč­ně našli čas navští­vit naše kama­rá­dy v pod­hůří Jese­ní­ků. Když píši my, mys­lím rodi­nu Maňás­ko­vic. Vyu­ži­li jsme jar­ních prázd­nin a v plné palbě dva plus pět vyra­zi­li vstříc dob­ro­druž­ství. Poča­sí nám během pro­dlou­že­né­ho víken­du naštěs­tí na chví­li uká­za­lo také svojí lepší tvář, ale když má člo­věk v místě […]

Po dlou­hé době vzá­jem­né­ho míje­ní jsme si koneč­ně našli čas navští­vit naše kama­rá­dy v pod­hůří Jese­ní­ků. Když píši my, mys­lím rodi­nu Maňás­ko­vic. Vyu­ži­li jsme jar­ních prázd­nin a v plné palbě dva plus pět vyra­zi­li vstříc dob­ro­druž­ství. Poča­sí nám během pro­dlou­že­né­ho víken­du naštěs­tí na chví­li uká­za­lo také svojí lepší tvář, ale když má člo­věk v místě per­fekt­ní­ho prů­vod­ce, ani slota nemu­sí být problém.

Kromě super louček byla nezapomenutelná dvacetikilometrová túra v mlze přes Králický Sněžník s převýšením přes tisíc metrů.

Túra byla neza­po­me­nu­tel­ná skrz něko­lik momen­tů. Pro­to­že si musel náš vůdce nej­pr­ve ráno vypůj­čit lyžař­ské vyba­ve­ní v půj­čov­ně, potom jsme muse­li jedno auto umís­tit na před­po­klá­da­ný konec naše­ho hor­ské­ho pře­cho­du a cestu na výcho­dis­ko túry nám razi­la sněž­ná fréza, nabra­li jsme již při odcho­du jisté zpož­dě­ní. No ale když prý vyjde­me v jede­náct, tak ve dvě jsme na chatě na pol­ské stra­ně Sněžníku…

Tam, kde náš prů­vod­ce říkal tři­cet minut, roz­cest­ník turis­tic­ké­ho zna­če­ní udá­val dvě hodi­ny. Další zásad­ní chyba byla, že jsem se nechal unést pouze dél­kou pocho­du – dva­cet kilo­me­t­rů cel­kem je poho­da, když polo­vi­nu tvoří sjezd a na otáč­ce je chata. Jaksi jsem se ale nepo­dí­val na vrs­tev­ni­ce mapy – dohro­ma­dy nastou­pá­no 900 metrů a sjeto 1100 metrů. Klo­bouk dolů Stá­ní­ko­vi, který to jako vůbec svojí první tůru dal! Dou­fám, že s námi ještě bude chtít v budouc­nu jet lyžo­vat… Výlet pro­bí­hal vlast­ně takto:

Vycházeli jsme pozdě, abychom nestihli oběd na chatě, na kopci jsme byli za mlhy, abychom nic neviděli a celý den jsme se plahočili, abychom vytoužený sjezd jeli za tmy.

Třeš­nič­kou na dortu bylo, že jsme se po tom všem muse­li osm lidí i s lyže­mi vejít do sed­mi­míst­né Dacie a odvézt se zpát­ky k autům ve výcho­dis­ku túry. Navíc jsme si nikdo nene­cha­li v Dacii nor­mál­ní boty na říze­ní. Sun­dal jsem si lyžá­ky a v ponož­kách se ujal říze­ní. Super bylo, že si před­tím, když jsme cpali lyže do auta, Mates sedl na místo řidi­če a na pod­la­hu okle­pal kopi­ci sněhu ze svých lyžá­ků. Už mi bylo všech­no tak nějak jedno, tak jsem si ani lyžař­skou helmu nesun­dá­val. V hlavě jsem si ces­tou při­pra­vo­val větu, kte­rou pří­pad­ně řeknu poli­cis­tům až nás zasta­ví za jízdu v pře­tí­že­ném autě a já vyle­zu vysvět­lo­vat situ­a­ci v ponož­kách s blem­bá­kem na hlavě.

Mám Ti hlá­sit sto dva­cet bacha úzký retar­dér pravá čtyři váže levá pět mezi obrub­ní­ky hori­zont full..?

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Jak ukojit chtíč když nejsou podmínky na BC

Se sněhem to vypadá bledě, vypadá to bledě se sněhem, bledě to vypadá se sněhem. A jak ukojit chtíč,...

Na výletě s manželkou 2

Když jsou všichni na firnu v horách, my jsme ve zmrzlém hnusu na Třístoličníku. Únava z pracovního a rodinného...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno