Novohradky

Mlha vrbatovka

Ztě­žo­va­li si někte­ří čte­ná­ři naše­ho plát­ku, že na nejme­no­va­ném vyhle­dá­va­či nezjis­ti­li, co je to mlha vrba­tov­ka. My se nedi­ví­me, pro­to­že ame­rič­tí hoši nemů­žou znát…

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmi­tec. Svatý Mar­tin na svém bělouši…

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano.…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já…

Za humny

Poslední fotky

Maňásčí vandr / Happy trekking Korsika 2022

191 pho­tos
105 views

Poslední články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a zavzpo­mí­ná­me na jarní firn. Tichou vzpo­mín­ku věnu­je­me Rýbr­cou­lo­vi, který musel být léta páně 2021 v karanténě. 

Poslední video

Alpy

Šumava

Ideální podmínky na Šumavě

Tady je to jako když se ztra­ti­li ti dva chla­pi, jak oni se jme­no­va­li? ten jeden pak umrz­nul… Těmi­to slovy oko­men­to­val Mates poča­sí, které nás…

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé…

Poprvé na Třístoličníku

Ve čtvr­tek padá na Šuma­vě. Tep­lo­ty lehce pod nulou mají vydr­žet do páteč­ní­ho poled­ne. V sobo­tu při­jde otep­le­ní, nene­chám si vše­chen pra­šan pře­mě­nit v kaši…