Příspěvky publikované v “Alpy”

Jak sám název rubri­ky napo­ví­dá, čte­nář tu najde veš­ke­ré naše pod­ni­ky usku­teč­ně­né v nej­roz­leh­lej­ším evrop­ském pohoří.