Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Nežer ten sníh!

Brzy ráno jsme vyje­li Maňa­so­vic autem. Cesta se vlek­la a my děti jsme to pro­ží­va­ly hůř než dospě­lí. Nako­nec jsme dora­zi­li na malé par­ko­viš­tě za Unter­zagl. A zača­ly potí­že! Kde mám ty boty? Jak se nazou­va­jí ty lyže? Kudy mám jít? Nako­nec se všem poda­ři­lo si nasa­dit lyže a obléct, takže jsme mohli začít stou­pat […]
Cenný originál článku
Cenný ori­gi­nál článku

Brzy ráno jsme vyje­li Maňa­so­vic autem. Cesta se vlek­la a my děti jsme to pro­ží­va­ly hůř než dospě­lí. Nako­nec jsme dora­zi­li na malé par­ko­viš­tě za Unter­zagl. A zača­ly potí­že! Kde mám ty boty? Jak se nazou­va­jí ty lyže? Kudy mám jít? Nako­nec se všem poda­ři­lo si nasa­dit lyže a obléct, takže jsme mohli začít stou­pat údo­lím Marchgraben.

Prosluněné zimní ráno
Pro­slu­ně­né zimní ráno

Každou chvíli jsme se potýkali s vázáním a s tím, že nám furt prokluzovaly lyže.

Jakmi­le jsme se dosta­li do lesa, už to bylo lepší. Chví­li jsme šli po úzké cestě až jsme nara­zi­li na vel­kou cestu po které zřej­mě jezdí trak­to­ry s dří­vím. Tam jsme špat­ně odbo­či­li a tak se naše trasa tro­chu zkli­ka­ti­la. Ces­tou na nás pada­ly kous­ky sněhu ze stro­mů. Pak jsme se koneč­ně vyhra­ba­li z lesa na mýti­nu, kde jsme si dali sváču. Pak jsme zača­li stou­pat po mýti­ně naho­ru. Cestu jsme si razi­li sami (vlast­ně ji razil Vláďa) a tak nám to zpo­čát­ku moc nešlo.

Majestát Königsbergerhorn
Majestát Köni­gsber­ger­horn

Ale pak jsme se konečně dostali pod vrchol Illingerbergu . Tam jsme sundali pásy a frrrrrrrrrrrr!

Mě to zpo­čát­ku moc nešlo. Ale pak jsme se roz­jez­di­li a už to bylo dobré. Dolů se nám jelo kráááááás­ně! Dole jsme si dali čaj a suše­né ovoce. S plný­mi bři­chy jsme si vystou­pa­li kopec ještě jed­nou a sjeli ho. Pak jsme zača­li stou­pat znova, ale ten­to­krát jsme si už nesje­li. Jeli jsme nejdřív lesem a pak jsme vyje­li na mýti­nu, kte­rou jsme šli naho­ru. Tam už jsme pak jenom klič­ko­va­li mezi pařezy.

Před opakovaným sjezdem
Před opa­ko­va­ným sjezdem

Pak jsme dora­zi­li na tu kři­žo­vat­ku, kde jsme špat­ně odbo­či­li a tam naje­li na tako­vou cestu proti té malé ces­tič­ce, po které jsme šli naho­ru. Tam už jsme jeli lesem okolo malých vodo­pá­dů. Jelo se tam doce­la dobře, až na to že to tam bylo chví­le­mi zmrz­lé. A pak jsme doje­li koneč­ně k par­ko­viš­ti! To byla radost (pro moje nohy)! Pře­vlék­li jsme se a vyra­zi­li domů. Cesta tan­to­krát utí­ka­la rych­le­ji a když jsme u toho ještě pili čaj, byla to asi nej­lep­ší cesta v mém živo­tě. A pak jsme doje­li domů.

Nahoře zima, dole tání
Naho­ře zima, dole tání

P.S. Pro­miň­te, gra­ma­ti­ka není moje silná stránka.

Tele­Kat­ka

Z výše uve­de­né­ho pro vzta­ho­vač­né­ho otce vyplý­vá, že příš­tě vyn­dám z mra­zá­ku kus ledu – aby bylo co voli­zo­vat – a pro­ve­zu ji 1 – 2 hodi­ny autem. Výsle­dek bude totožný.

Vláďa

   |   

Vláďa Korbela
Vláďa Korbela
Vypadá to, že jsem první rok ježdění přeskočil hned několik levelů.

Další texty autora:

Bezva lyžařský den

Od začátku dnešního výletu je jasné, že loučkařšký guide Máňa je ve svém živlu. Pípáky, lopaty a podobné harampádí zůstávají...

Tento týden sněžilo

Jelikož v Alpách i Krkonoších sněžilo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou rozhodli před nastávající zimní sezónou rekognoskovat...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno