Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Vytoužená Hintergullingspitz

Zdar! Pre­zi­dent na vědo­most dává, že posled­ní výle­ty sezó­ny se blíží. Zatím jsme s meto­di­kem sta­no­vi­li v návaz­nos­ti na poča­sí tyto termíny: čtvr­tek 21. dubna Hin­ter­gul­lingspi­tz z Plan­ne­ralm a pon­dě­lí 2. květ­na čer­s­tvě uza­vře­né pisty resor­tu Obertauern. Tak tento výjezd si nemo­hu nechat ujít. V okolí Plan­ne­ralm jsem se s mojí stí­hač­kou potu­lo­val a moc se nám tam […]

Zdar! Pre­zi­dent na vědo­most dává, že posled­ní výle­ty sezó­ny se blíží. Zatím jsme s meto­di­kem sta­no­vi­li v návaz­nos­ti na poča­sí tyto termíny:

čtvr­tek 21. dubna Hin­ter­gul­lingspi­tz z Plan­ne­ralm a pon­dě­lí 2. květ­na čer­s­tvě uza­vře­né pisty resor­tu Obertauern.

Tak tento výjezd si nemo­hu nechat ujít. V okolí Plan­ne­ralm jsem se s mojí stí­hač­kou potu­lo­val a moc se nám tam líbi­lo. Leč k jádru pudla. Čtvr­tek 21.4. před­po­věď poča­sí super, odjezd v 5 20 od Vládi pro pre­zi­den­ta a pak hurá na jih.  Naše výcho­zí místo – Plan­ne­ralm 1588 m.n.m – nás při­ví­ta­lo vyme­te­nou oblo­hou a tep­lo­tou něco pod nulou. Nasa­dit pásy a po zmrz­lé sjez­dov­ce vzhů­ru do sedla pod Gros­serrot­bühel (2019 m.n.m).

Zimní ráno
Zimní ráno

Zde jsme se pře­houp­li na jižní stra­nu a po již čás­teč­ně roz­měk­lém sněhu sty­lem boč­ní­ho klouzá­ní doklouza­li do sedla Pli­en­tensat­tel (1902 m.n.m.) pod Hin­ter­gul­lingspi­tz (2054 m.n.m). Odtud jsme kles­li ještě pár metrů do sever­ní­ho širo­ké­ho žlabu při­po­mí­na­jí­cí­ho spíše sjez­dov­ku. Pak zatnout zuby a funět těm dvěma hora­lům (Roman, Vláďa) na paty. Posled­ní metry už jsme došli bez lyží. Vrchol – krása.

Hory bílé, údolí už bez sněhu Sonne peče, pre­zi­den­to­va klo­bá­sa se neje­ví jako nej­kva­lit­něj­ší, ale pomů­že tomu tro­cha Schna­psu, o který se roz­dě­lí­me s domá­cím ski­mu­žem. Posled­ní pokou­ká­ní, proč se to vázá­ní tak blbě zapí­ná, a už popi­su­je­me svah krás­ný­mi tele­mar­ko­vý­mi oblou­ky, úchvat­né, okouz­lu­jí­cí pocit vol­nos­ti, tož to bylo, chla­py dáme to ještě jed­nou, a tak jsme zase špl­ha­li ksich­tem proti slun­ci k vrcho­lu Hin­ter­gul­lingspi­tz. Pár metrů pod ním sun­dat pásy a vychut­nat si tu nád­he­ru ještě jednou.

Pak nás čekal výstup již dost natá­tým sně­hem zpět do sedla pod Gros­serrot­bühel, když jsme část výstu­pu vzali lyže na rame­na a když už jsme je měli dole, poko­ři­li jsme i vrchol Gros­serrot­bühel, což nám neda­lo až tolik náma­hy, neb to bylo co bys doho­dil kame­nem. Ještě si užít sjezd po pistě, ale to je tak rych­le za námi, že už točí­me posled­ní oblou­ky u začát­ku lanov­ky Plan­ne­ralm, kde zevlu­jí něja­cí čeští cyklisté.

Letní odpoledne
Letní odpo­led­ne

Máme mís­teč­ko na slu­níč­ku, Vláďa jde pro něco do auta a zby­tek výpra­vy odha­lu­je po zimě vybě­le­nou chlu­pa­tou hruď a břich. Po návra­tu zbyt­ku výpra­vy padlo roz­hod­nu­tí, že je jaksi dost času a mohli bychom vyběh­nout kou­sek sjez­dov­ky směr Plan­ne­reck, načež Vláďa odchá­zí do auta (má tam v bato­hu pásy) a my jdeme napřed – cíl zele­ná bou­dič­ka s lavič­kou tak v nece­lé půlce sjez­dov­ky (to nám stačí, meto­dik pro­zkou­má­vá terén dál) a už frčí dolů a ani ho nemů­že­me zasta­vit jak to sviští, no na posled­ní chví­li přece jen ho slovo pre­zi­den­ta zasta­vi­lo, a to už jdeme s Roma­nem do půl těla a za cvr­ko­tu kame­ry sjíž­dí­me do základ­ní­ho tábora.

Pře­vlíct, napít, vyčů­rat a hurá domů. Máme za sebou výlet s nej­ví­ce nej-. Nej­víc jsme si při­pá­li­li drž­tič­ky, nej­víc jsme si užili (tedy ale­spoň já), udě­lal jsem nej­víc doprav­ních pře­stup­ků na cestě sem a domů, vypil jsem nej­víc čaje, takže jsem nejvíc…

Tak dík! Skol!
Milá­no Šimáno

   |   

Milan Šimánek
Milan Šimánek
Stará škola. V kožených botách se předvádí před skialpinistkami.

Další texty autora:

Téměř májový Hochficht

Sezona pomalu končí, už se těšíme na jarní firnovou lyžovačku na Planneralm. Slunce svítí, ptáci zpívaj, sníh z šumavských strání...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno